Νέα βιομηχανίας

Ποια είναι τα κύρια σημεία του σχεδιασμού πλαστικών καλουπιών;

2021-06-10
Ποια είναι τα κύρια σημεία του σχεδιασμού πλαστικών καλουπιών;

Η προϋπόθεση για την επιτυχία των πλαστικών καλουπιών είναι κυρίως λογικός σχεδιασμός πλαστικών καλουπιών. Ο σχεδιασμός πλαστικών καλουπιών είναι σχετικά σημαντικός και η ίδια κατασκευή μπορεί να παραχθεί με πολλούς τρόπους. Η δομή και το κόστος επεξεργασίας των πλαστικών καλουπιών καθορίζονται κυρίως με τη μέθοδο απελευθέρωσης καλουπιού. Όχι μόνο αυτό, καθορίζει επίσης τη γραμμή διαχωρισμού του προϊόντος και τη διάρκεια ζωής του πλαστικού καλουπιού. Το πιο σημαντικό, διαφορετικές μέθοδοι αφής και τύποι θα καθορίσουν την εμφάνιση του προϊόντος. Επομένως, μετά τον προσδιορισμό της αντίστοιχης κατεύθυνσης της κατεύθυνσης ανοίγματος καλουπιού του πλαστικού καλουπιού, μπορεί να επιλεγεί η κατάλληλη γραμμή διαχωρισμού δίπλα για να αποφευχθεί η κατεύθυνση ανοίγματος του καλουπιού και η κατάσταση της κοπής. Επιπλέον, η εμφάνιση και η απόδοση μπορούν να βελτιωθούν. Φυσικά, μετά τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης ανοίγματος του καλουπιού, η πόρπη, η προεξοχή και άλλες δομές του προϊόντος θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να είναι συνεπείς με την κατεύθυνση ανοίγματος του καλουπιού, ώστε να αποφεύγεται η μείωση των γραμμών ραφών και η παράταση της διάρκειας ζωής του καλουπιού.
Υπό κανονικές συνθήκες, εάν το πάχος του τοιχώματος δεν είναι ομοιόμορφο, θα προκαλέσει πόρους και σημάδια συγκόλλησης, όχι μόνο αυτό, αλλά επίσης θα προκαλέσει συρρίκνωση της επιφάνειας του πλαστικού προϊόντος.