Νέα βιομηχανίας

Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την προστασία και την επισκευή καλουπιών έγχυσης;

2022-04-06
Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την προστασία και την επισκευή καλουπιών έγχυσης;
1. Συντήρηση καλουπιού
(1) Κατά την αποσυναρμολόγηση του καλουπιού, αποφύγετε τα χτυπήματα και το νερό και κινηθείτε ομαλά.
(2) Ψεκάστε το ζεστό καλούπι και στη συνέχεια ψεκάστε μια μικρή ποσότητα απελευθερωτικού παράγοντα.
(3) Πραγματοποιήστε μια ολοκληρωμένη επιθεώρηση του καλουπιού και πραγματοποιήστε επεξεργασία κατά της σκουριάς. Σκουπίστε προσεκτικά την υγρασία και τα υπολείμματα στην κοιλότητα, τον πυρήνα, τον μηχανισμό εκτίναξης και τη θέση της σειράς και ψεκάστε αντισκωριακό παράγοντα μούχλας και εφαρμόστε βούτυρο.
2. Συντήρηση καλουπιού
Κατά τη συνεχή λειτουργία του καλουπιού, είναι εύκολο να προκληθούν προβλήματα όπως φθορά εξαρτημάτων, φθορά των λιπαντικών, διαρροή νερού και σύνθλιψη πλαστικών υλικών κατά τη διαδικασία μετακίνησης, επομένως απαιτείται συντήρηση του καλουπιού.
Η συντήρηση καλουπιού γενικά χωρίζεται σε καθημερινή συντήρηση και συντήρηση χαμηλότερου καλουπιού.
(1) Η καθημερινή συντήρηση του καλουπιού περιλαμβάνει γενικά τις ακόλουθες πτυχές:
â‘ Τακτική αφαίρεση σκουριάς (εμφάνιση, επιφάνεια PL, κοιλότητα, πυρήνας κ.λπ.)
â‘¡Προσθέστε τακτικά λιπαντικό (μηχανισμός εκτίναξης, θέση σειράς, κ.λπ.).
â‘¢ Αντικαθιστάτε τακτικά τα φθαρμένα μέρη (δεσίματα, μπουλόνια κ.λπ.).
(2) Για τη συντήρηση του κάτω καλουπιού του καλουπιού, το επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης πρέπει να πραγματοποιήσει επαγγελματικές δοκιμές και προστασία στην κοιλότητα του καλουπιού και στις ακίδες εκτίναξης του καλουπιού μετά την αφαίρεση του καλουπιού.
3. Προστασία μούχλας
Επειδή το καλούπι έχει τα χαρακτηριστικά της ειδικότητας, της ακρίβειας, της τρωτότητας κ.λπ., η προστασία της ασφάλειας του καλουπιού είναι πολύ σημαντική. Η συνολική περίληψη έχει ως εξής:
(1) Αντισκωριακή: αποτροπή σκουριάς που προκαλείται από διαρροή νερού, συμπύκνωση, βροχή, δακτυλικά αποτυπώματα κ.λπ. στο καλούπι έγχυσης.
(2) Αντισύγκρουση: για να αποφευχθεί η καταστροφή του καλουπιού λόγω της σπασμένης δακτυλήθρας και η μη επαναφορά στη θέση του.
(3) Αφαίρεση γρεζιών: για την αποφυγή γρέζιων μούχλας που προκαλούνται από σκούπισμα υφάσματος, διάτρηση υλικού, σκούπισμα με το χέρι, επαφή με πένσες ακροφυσίων και άγγιγμα μαχαιριού.
(4) Εξαρτήματα που λείπουν: αποτρέψτε την καταστροφή του καλουπιού κατά τη χρήση λόγω της έλλειψης ράβδων σύνδεσης, ροδέλες και άλλων εξαρτημάτων.
(5) Αντιπίεση: για την αποφυγή τραυματισμού από την πίεση της μούχλας που προκαλείται από τη σύσφιξη της μούχλας λόγω των εναπομεινάντων προϊόντων.

(6) Υποτάση: αποτρέψτε την καταστροφή του καλουπιού λόγω υπερβολικής πίεσης προστασίας χαμηλής πίεσης.